Veel kinderen en jongeren ervaren somberheid. In een maatschappij waarin steeds meer ruimte is voor ontworteling en verlies van verbinding is dit een logisch gevolg. We worden overspoeld met het idee van maakbaarheid en raken verdwaald in alle opties die we in het leven hebben, terwijl we steeds slechter kunnen aanvoelen wat onze intuïtie ons vertelt.

Je zult er wat voor moeten doen!
Hoewel het idee nog steeds lijkt te leven, mede door het idee van maakbaarheid, hebben wij binnen ons beroep met ons afstuderen geen toverstokje cadeau gekregen. Grip op je eigen leven krijgen, kost moeite en inzet. Alleen jij kan dit doen. Wel kan ik je helpen bij het onderzoeken van wat je nodig hebt en waar je in je leven misschien andere keuzes kan maken. Of je hier gehoor aan geeft, is aan jou. Ben jij bereid om je leven anders in te richten?